HAKKIMIZDA

İYM HUKUK BÜROSU

 

Kurucu avukatlarımız 2002 yılından itibaren Avukatlık mesleğini icra etmekte olup, bu deneyim, uzman bir kadro ve akademisyen danışmanlar ile harmanlanarak proaktif bir yapı organize edilmiştir.

 

Mesleki  ilkelerimiz; her ayrıntıda mutlak dürüstlük, müvekkil çıkarlarını en üst seviyede tutma ve sır saklama prensiplerine içtenlikle bağlı kalarak hizmet vermek olarak özetlenebilir. Davaların takibi ve hukuki mütalaaların hazırlanması şeklinde, müvekkillerimiz  için en pratik ve en avantajlı hukuki çözümleri üretmek ana amacımızdır.

 

Büromuz genel olarak; İcra ve iflas hukuku, Ticaret Hukuku, İcra Hukuku, Şirketler Hukuku,  Gayrimenkul Hukuku, İdare ve Vergi Hukuk, Miras/Aile Hukuku dallarında hizmet vermektedir. Bu alanlarda mevzuat değişiklikleri sıkı bir şekilde, güncel olarak  takip edilmektedir. Amacımız  güncel değişiklikleri yakından takip ederek, çağın gereklerine uygun hızlı, etkili ve müvekkillerimizin menfaatini gözetir çözümler yaratmaktır. Türkçe ve İngilizce dillerinde hukuki hizmet sunulmaktadır. 

 

Büromuz konum itibariyle, İstanbul Anadolu Adalet Sarayı’na iki durak mesafede olup  Cevizli Mahallesi, Üçler İş Merkezi NO:20 K:1 Maltepe, İstanbu adresinde hizmet vermektedir. 

 

BÜROMUZUN DENEYİM VE ÇALIŞMA ALANLARI

 

•Bankacılık hukukuna ilişkin alacakların Varlık Yönetim Şirketleri adına tahsili 

•Ticari alacakların ve ipoteklerin  icra kanalı ile tahsilatı

•Yerli ve yabancı sermayeli anonim şirketlerin kurulması ile ilgili adli ve idari makamlardaki işlemlerin yürütülmesi, 

•Yerli ve yabancı sermayeli, inşaat, tekstil, kozmetik, uluslar arası nakliye, reklam, dış ticaret alanında faaliyet gösteren firmalara hukuki danışmanlık hizmeti verilmesi ve ticari dava ve işlemlerinin takibi,

•Sigorta, menfi tespit, tasarrufun iptali, itirazın iptali, istirdat, alacak, tazminat ve iş davalarının açılması, yürütülmesi, 

•Gayrimenkul hukukuna ilişkin davaları