Adalet Gücü Bağımsız Olmayan Bir Milletin, Devlet Halinde Varlığı Kabul Olunmaz.

Mustafa Kemal ATATÜRK

ÇALIŞMA ALANLARIMIZ

Ticaret Hukuku, İş Hukuku, Eşya Hukuku ve Gayrimenkul problemleri, Medeni Hukuk (miras-boşanma-mal paylaşımı vb) , İcra – İflas Hukuku, İdare Hukuku, Fikri Mülkiyet ve Rekabet Hukuku, Spor Hukuku ile bu davalardan doğan Ceza Hukuku problemleri alanlarında hizmet vermektedir.

Devamını Oku

HİZMET ANLAYIŞIMIZ

İym Hukuk Bürosu kurulduğu günden bu yana, müvekkillerinin her türlü hukuki sorunlarını öncelikli olarak sulh yoluyla çözümlemeyi düşünen , dava aşamasında ise  çözüm odaklı olarak hareket eden, meselelere usul ekonomisi çerçevesinde yaklaşan, bağlılık ve vefa duygusu ile kurumsal ve profesyonel bir yapıyı aynı potada eritmiş bir bütündür.

HUKUKİ DANIŞMANLIK

Hukuk Büromuz; özellikle tüzel kişiliğe haiz her türlü şirketin, yönetimlerin, sitelerin koruyucu hukuk ve danışmanlık anlayışı içinde hukuki sorunları ve davaları doğmadan çözme anlayışı ile hareket etmektedir. Sorunların doğması halinde de sulh odaklı hareket ederek çözüme kavuşturmak, mümkün olmadığı takdirde adli merciilerde en iyi şekilde savunma anlayısı ile hareket edip mevcut sorunlarına ve farklı ihtiyaçlarına yönelik olarak, çok daha ayrıntılı ve detaylı hukuksal hizmetler de verilmektedir.

ULUSLARARASI HUKUKİ DANIŞMANLIK

Uluslararası hukuk alanında özellikle ülkemizde faaliyet gösteren yabancı sermayeli şirketlerin işlemleri, Türkiye’de bulunan yabancı ülke vatandaşlarının karşılaştıkları meseleler, Türk işletmelerinin yabancı firmalar ile ya da diğer ülkelerdeki yatırımlarına ilişkin ticari ilişkileri, Türk vatandaşlarının başka ülkelerde yaşadıkları sorunlar, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Avrupa Adalet Divanı mekanizmalarının kullanılması, Dünya Ticaret Örgütü (WTO) nezdinde yapılan işlemler, fikri ve sınai hakların Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü(WIPO) ya da Avrupa Patent Enstitüsü

Devamını Oku